De bus en God - strijd schudt mensen wakker 2

In tegenstelling tot Ger Groot ben ik als atheïst blij met de rondrijdende atheïstische stadsbussen in Madrid, Londen en waar ook. Het is overdreven te spreken van een missioneringscampagne. Ik vind het idee behalve geestig ook zinvol. Het kan nuttig zijn voor mensen die uit gewoonte aannemen dat God bestaat, of bij wie het idee nog nooit is opgekomen dat dat wel eens niet zo zou kunnen zijn.

Maar ook voor een grote groep jongeren, die onbewust de druk ondergaat van een opvoeding waarin God toch om de hoek loert. Groot complimenteert de complexloze gelovige. Daar ga ik in mee. Ik ben echter van mening dat het in onze maatschappij nog steeds makkelijker is zich te presenteren als complexloze gelovige dan als complexloze atheïst.

    • E.L.Van Dessel Overijse