De bus en God - strijd schudt mensen wakker 1

Ger Groot verwijt humanisten dat zij de kerk en het geloof aanvallen (Opiniepagina, 9 februari). Hij vergelijkt hen met dogmatische gelovigen die het omgekeerde doen. De aanleiding voor zijn betoog is de busreclame die in Londen te zien was als reactie op christelijke reclameboodschappen en die later navolging kreeg in Spanje en wellicht ook in Nederland. Zijn advies dat humanisten en atheïsten zich van polemiek moeten onthouden en zich moeten beperken tot een welwillende dialoog met gematigde gelovigen, moet juist in het Europa van vandaag niet worden opgevolgd. Er is alle aanleiding de bussen in Rome van veel hardere teksten te voorzien.

We zien immers een herleving van het Concordaat van 1929, waar niet alleen de rechten van individuele burgers worden bedreigd door kerk en staat, maar zelfs de institutionele principes van de rechtsstaat worden aangetast. In zo`n Europa is een humanistische boodschap waarin de basis van dogma`s wordt aangevallen en wordt opgeroepen zelf na te denken, slechts een bescheiden begin van een lange weg naar een beschaafd Europa.

    • Rein Zunderdorp
    • Voorzitter Humanistisch Verbond