De AOW-leeftijd moet omhoog en wel nú

Volgens ChristenUnie-fractieleider Arie Slob vragen buitengewone omstandigheden om buitengewone maatregelen, zo zei hij op het congres van zijn partij op 31 januari. Het verhogen van de AOW-leeftijd is helaas een stap te ver voor deze partij. Echter, nu zelfs VVD-fractievoorzitter Rutte op de Opiniepagina in deze krant van 11 februari pleitte voor verhoging van de AOW-leeftijd, mag de ChristenUnie niet achterblijven.

De AOW-grens van 65 jaar ligt van links en rechts onder vuur. Echter, de coalitie verschuilt zich achter maatregelen om doorwerken tot 65 aantrekkelijk te maken. Maar iedereen weet dat daarmee de problemen niet worden opgelost. Ook vanuit de ChristenUnie blijft het stil, terwijl toekomstgerichtheid hoog in het vaandel staat binnen deze partij.

De vergrijzing wordt nog steeds gebagatelliseerd. Dit terwijl we van 2 naar 4 miljoen mensen boven de 65 gaan en het aantal mensen tussen de 20 en 65 met een miljoen afneemt. Jongeren kunnen een zware vergrijzinglast dragen, maar ze moeten er niet onder gebukt gaan. En dus zijn aanpassingen nodig. De AOW-leeftijd moet nu omhoog. Alle andere lapmiddelen komen erop neer dat de babyboomgeneratie de spaarpotjes van haar kinderen alvast leegschudt. Gezien de buitengewone omstandigheden moet de coalitie buitengewone maatregelen nemen.

    • Ijmert Muilwijk
    • Voorzitter Perspectief