Correcties & aanvullingen

Biodiversiteit

In het artikel Biodiversiteit baart zorg (11 februari, pagina 2) staat dat de biodiversiteit in Nederland nog maar 15 procent is vergeleken met het jaar 1900. Dat moet zijn 1700. Dat wil zeggen dat de grootte van populaties van alle inheemse planten- en diersoorten van Nederland is gereduceerd tot gemiddeld 15 procent van de grootte die er zou zijn in een ongestoorde situatie. Onder biodiversiteit wordt hier niet het aantal soorten verstaan maar ‘de gemiddelde mate van voorkomen van soorten’.