Bosbrand is slecht voor het klimaat

Niet alleen leidt klimaatverandering in Australië tot meer bosbranden. Bosbranden leiden ook tot meer klimaatverandering.

Volgens Mark Adams, hoogleraar aan de Universiteit van Sydney, is door de bosbranden van de afgelopen weken in het zuidoosten van Australië net zoveel van het broeikasgas kooldioxide in de atmosfeer gekomen als de Australische industrie in een jaar produceert.

Adams berekende dat bij de grote bosbranden in 2003 en die in de zomer van 2006/2007 zo’n 20 tot 30 miljoen ton koolstof in rook is opgegaan. Omgerekend tussen de 70 en 105 miljoen ton kooldioxide. En de eucalyptusbossen die dit keer zijn verbrand, hebben volgens Adams een nog grotere koolstofdichtheid – meer dan 100 ton per hectare.

Het is, zegt de hoogleraar in dagblad The Australian, onmogelijk om deze uitstoot met klimaatbeleid te compenseren. Gelukkig voor Australië hoeft dat ook niet. In het het Kyoto-protocol, waarin wereldwijd afspraken zijn gemaakt om het broeikaseffect tegen te gaan, zijn bossen buiten beschouwing gebleven.

Adams gaat er van uit, dat in een volgend klimaatakkoord de CO2-opslag door bossen wel zal worden opgenomen – onder andere om te voorkomen dat de tropische regenwouden nog verder worden aangetast. Dan zal dus het verdwijnen van een bos (bijvoorbeeld door een brand) moeten worden gecompenseerd.

Tot nu toe werd er steeds vanuit gegaan dat er evenveel kooldioxide uit de atmosfeer verdwijnt als bossen opnieuw worden aangeplant, omdat de nieuwe bomen weer CO2 opnemen. Maar volgens Adams is dat niet zonder meer het geval, zeker niet als, zoals in Australië, door de geleidelijke verandering van het klimaat steeds vaker bosbranden voorkomen.