Wat de reacties in Groot-Brittannië waren

De Britse media hadden wel belangstelling voor Wilders.

Maar de politiek liet nauwelijks van zich horen. En betogingen bleven ook uit.

Het duurde even voor de Britse media geïnteresseerd raakten, maar toen Wilders gisteren daadwerkelijk op Heathrow landde en de voet werd dwars gezet door de Britse autoriteiten, was er plotseling toch volop belangstelling. Het komt immers niet alle dagen voor dat een gekozen parlementariër uit een bevriend West-Europees land de toegang wordt ontzegd, omdat hij een gevaar voor de openbare orde wordt geacht door zijn extreme opvattingen over de islam. Wel worden er met enige regelmaat radicale moslims buiten de deur gehouden.

The Times schreef gistermorgen een commentaar onder de kop ‘Geert Wilders – laat hem erin’: ‘Demagogische taal is een test van de politieke rechten waarop de cultuur van een liberale democratie is gebaseerd. Laat de heer Wilders die rechten uitbuiten. Zijn politiek optreden is zo dwaas dat, als hij vrij mag spreken, hij door het beste hof veroordeeld zal worden, dat van de publieke opinie.’

Camerateams en een dozijn Britse verslaggevers wachtten vergeefs bij de uitgang van terminal 1 op de omstreden politicus. Die liet op zijn beurt na zijn aanhouding via zijn mobiele telefoon aan de BBC weten dat de Britse premier Gordon Brown „de grootste lafaard van Europa” was.

Veel geringer was de belangstelling van de politiek. Geen van de gevestigde politieke partijen oefende kritiek uit op het besluit Wilders te weren, ook de Conservatieve en de Liberaal-Democratische oppositie niet. De besloten bijeenkomst in het Hogerhuis, waarvoor Wilders was uitgenodigd, ging gisteravond ondanks diens afwezigheid gewoon door, de vertoning van de omstreden film Fitna incluis. Maar er kwamen slechts zo’n dertig mensen opdagen, goeddeels medewerkers van parlementariërs.

„Het is een heel verdrietige dag voor de democratie”, aldus barones Cox, een onafhankelijk Hogerhuislid dat zich al jaren inzet voor de burgerrechten, naderhand op een persconferentie. Volgens haar zou Wilders op grond van de vrijheid van meningsuiting het recht moeten hebben zijn opvattingen uiteen te zetten. Lord Pearson, lid van de Eurosceptische partij UKIP en de man die Wilders had uitgenodigd naar het Hogerhuis, sprak van appeasement jegens moslims, die zich vooraf tegen de komst van Wilders hadden uitgesproken.

En de Britse bevolking? Die toonde niet de minste opwinding over het verijdelde bezoek van Wilders. Ook demonstraties van kwade moslims bleven geheel uit, zowel op het vliegveld als bij het parlement, terwijl het gevaar voor de openbare orde nu juist de belangrijkste reden voor minister van Binnenlandse Zaken Jacqui Smith was om Wilders niet toe te laten.

    • Floris van Straaten