Veiligheid VS bedreigd door recessie

Volgens het nieuwe hoofd van alle Amerikaanse inlichtingendiensten, Dennis Blair, zijn de economische crisis, en de politieke onrust die daaruit over de hele wereld kan voortvloeien, nu een grotere bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten dan terrorisme.

Blair zei dit gisteren in het Amerikaanse Congres. Het was voor het eerst in zes jaar dat terrorisme niet bovenaan de lijst van gevaren stond in de jaarlijkse dreigingsanalyse van de inlichtingendiensten.

Het terreurnetwerk Al-Qaeda is volgens Blair „tot minder in staat en minder effectief dan een jaar geleden”. Als oorzaken noemde de Director of National Intelligence „de druk die wij en onze bondgenoten uitoefenen op de leiders van Al-Qaeda in Pakistan en de aanhoudende neergang van Al-Qaeda’s regionale filiaal in Irak”.

De nadruk op de gevaren van de economische crisis sluit aan bij de brede kijk van de regering-Obama op nationale veiligheid. Vorige week maakte Veiligheidsadviseur Jones bekend dat de Nationale Veiligheidsraad zich niet meer uitsluitend met traditionele buitenlandse politiek zal bezighouden, maar met een veel breder spectrum aan onderwerpen (als energie-zekerheid, aanvallen op computersystemen, klimaatverandering, de wederopbouw van mislukte staten en ook de financiële crisis) die vroeger onder verschillende ministeries vielen.

In een stuk dat Blair gisteren tegelijk presenteerde waarschuwt hij dat door de crisis op korte termijn bondgenoten „hun verplichtingen op defensie- en humanitair gebied niet meer kunnen nakomen”. Als de crisis één of twee jaar aanhoudt voorziet hij „hoge niveaus van gewelddadig extremisme en instabiliteit die regimes kan bedreigen”. Ook voorspelt hij een golf van „destructief protectionisme”.

De gevaarlijke situatie in Afghanistan wijt Blair in belangrijke mate aan het onvermogen van de regering-Karzai om de opmars van de Talibaan tegen te houden en de corruptie te bestrijden. In Pakistan zou de radicale islam ook op ontwikkelde gebieden steeds meer greep krijgen. En Iran werkt volgens Blair „hardnekkig aan een kernwapen” dat op een raket geplaatst kan worden. (AP, Reuters)

Dreigingsanalyse Blair via nrc.nl/buitenland