Rechtsstaat / democratie

Simon Kuper schrijft dat sinds 9/11 en de aanslagen in Londen in het Verenigd Koninkrijk veiligheid voor vrijheid gaat (Opiniepagina, 12 februari). De Britse kiezers willen dat en accepteren de daarmee samenhangende inperking van allerlei vrijheden. De democratie zou door een volgende regering nog wel eens verder kunnen worden ingeperkt, aldus Kuper. Het gaat echter niet om inperking van de democratie, maar om inperking van de rechtsstaat. Bij democratie gaat het om de `wil` van de meerderheid, en die meerderheid wil of accepteert juist vrijheidsinperkingen. Bij de rechtsstaat gaat het om de bescherming van het individu en minderheden tegen de staat of de meerderheid. Niet de democratie, maar de rechtsstaat loopt gevaar.

    • R.J. Smits Teteringen