Kabinet moet 20 mld. bezuinigen

Het kabinet stevent af op meer dan 20 miljard euro aan bezuinigingen of lastenverzwaringen, als de begrotingsafspraken uit het regeerakkoord in stand worden gehouden. De economische neergang heeft volgens vertrouwelijke prognoses ongekend zware gevolgen voor de rijksbegroting. De belastinginkomsten dalen scherp en de uitgaven, met name aan sociale uitkeringen, komen miljarden euro’s boven de afgesproken plafonds uit.

Het tekort op de begroting dreigt volgend jaar al ruim boven de afgesproken grens (2 procent van het nationaal inkomen) uit te komen. Ook het binnen Europa afgesproken maximum (-3 procent) zou worden gepasseerd. Om dit te voorkomen, is in 2010 ten minste 12 miljard aan bezuinigingen nodig. Doordat die maatregelen naar verwachting een sterk negatief effect hebben op de economie, zullen de inkomsten en uitgaven van de staat daardoor opnieuw tegenvallen. Dit vereist nog eens 8 miljard aan bezuinigingen en lastenverzwaringen.

Door de jongste prognoses neemt de druk op het kabinet toe om onorthodoxe maatregelen te nemen. Het CDA heeft de laatste weken meerdere malen benadrukt dat de begrotingsregels dienen te worden gerespecteerd, maar binnen het kabinet wordt gestudeerd op het toelaten van miljardenoverschrijdingen.

Dit zou dan worden gecombineerd met hervormingen op de lange termijn om de staatsfinanciën gezond te houden. Zoals bijvoorbeeld het verhogen van de AOW-leeftijd naar 67 jaar of het versoberen van de ‘aanrechtsubsidie’, de overdraagbare belastingkorting van niet-werkende partners aan hun werkende partners.