BZ heeft te lang premies Herfkens betaald

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) heeft zo’n 14.000 euro pensioenpremie voor oud-minister Eveline Herfkens betaald hoewel ze daar geen recht op had. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant. BZ erkent dat in 2007 en 2008 te veel premie is betaald. Volgens het ministerie gaat het om een „procedurele fout” en is het geld teruggevraagd aan het pensioenfonds ABP.

Oud-minister voor Ontwikkelingssamenwerking Herfkens (PvdA) kwam een jaar geleden in opspraak toen bleek dat zij in haar nieuwe baan bij VN-organisatie UNDP 190.000 euro aan onkostenvergoedingen had gekregen van BZ. Dat mocht niet volgens VN-regels. De kwestie is eind vorig jaar in de Tweede Kamer afgesloten. Tegen de Kamer zeiden de verantwoordelijk bewindslieden Verhagen (Buitenlandse Zaken, CDA) en Koenders (Ontwikkelingssamenwerking, PvdA) niets over de te veel betaalde premies. Wel meldden ze: „Daar mevrouw Herfkens per 1 juli 2007 is overgegaan op een ander contract bij UNDP, waarbij ze geen pensioen meer opbouwt, is inmiddels met terugwerkende kracht per die datum haar aanstelling bij het ministerie beëindigd.”

Het ministerie diende pensioenpremies te betalen zolang Herfkens bij de VN de functie had van executive coördinator. Maar toen haar contract op 1 juli 2007 eindigde en ze in een andere functie bij de VN verder ging, blééf BZ de premies betalen. Dat was in strijd met het aanstellingsbesluit van Herfkens. De betalingen stopten pas nadat de kwestie-Herfkens begin vorig jaar in de publiciteit kwam. BZ zegt dat een groot deel van de te veel betaalde premie wordt teruggestort. „Daarmee is de schade voor het Rijk beperkt gebleven tot 1.164 euro”, aldus BZ.

    • Joep Dohmen