Atheïsme is gewoon beter dan religie

In het artikel ‘O God, worden atheïsten nu ook achterlijk?’ schaamt Ger Groot zich voor de reclamecampagnes voor atheïsme, bijvoorbeeld die op de stadsbussen in Madrid (nrc.next, 10 februari). De campagne voor atheïsme heeft echter als doel maatschappelijk iets teweeg te brengen, een politiek signaal af te geven, de bevolking te doordringen van rechtsongelijkheid en waarom atheïsme een doordachte keuze is. Misschien worden gelovigen dan nu eens gevraagd naar de rechtvaardiging van hun claims, opinies en privileges. Denk aan door de overheid gefinancierde religieuze scholen.

Religie zou niets meer moeten zijn dan een hobbyclub, waar mensen met dezelfde interesse zich bij aan kunnen sluiten. Religie is echter nog steeds een bron van ellende en onwetendheid. Homoseksualiteit, vrijheid van meningsuiting, medisch-ethische kwesties en vrouwenemancipatie zijn in het algemeen niet gebaat bij religieuze inmenging. Het creationisme, Intelligent Design en de oppositie tegen wetenschap zijn ook geen pluspunten voor religie.

Tot slot is de reclamecampagne voor de rede een oproep om zelf te denken. Het primaat van de rede, daar gaat het om. God is een containerbegrip voor niet-bestaande entiteiten. Als iemand na zijn tiende jaar nog in Sinterklaas gelooft, zegt iedereen dat die persoon niet goed wijs is. Maar als je na je tiende nog in God gelooft, kun je premier, vicepremier, minister, burgemeester, schooldirecteur, of hoogleraar worden.

Atheïsme, zolang het onderdeel is van een liberaal humanistische ideologie, is beter dan religie: voor vrouwen, voor homo’s, voor mensenrechten, voor mensen die zelf tot een oordeel willen komen, die wars zijn van zogenaamd geopenbaarde, maar niet-verifieerbare, niet-falsificeerbare ‘absolute waarheden’.

Floris van den Berg

Initiatiefnemer van de atheïsmecampagne in Nederland, atheismecampagne.nl

    • Floris van den Berg