Vragen over effect gloeilampverbod

BRUSSEL, 12 febr. - Europarlementsleden hebben nog een stapel vragen voordat ze instemmen met het geplande verkoopverbod op gloeilampen in Nederland en andere EU-lidstaten. De gloeilamp moet van Brussel over enkele jaren uit de Europese winkels verdwijnen, omdat ze veel meer stroom verslindt dan spaarlampen. Het parlement wil echter eerst weten hoeveel CO2 het verbod netto scheelt.