Uitsterven dreigt voor salamanders in Guatemala en Mexico

Rotterdam. In de hooggelegen tropische wouden van Guatemala en Mexico sterven salamanders uit, waarschijnlijk doordat het gebied verdroogt door ontbossing op lager gelegen hellingen. Dat blijkt uit een studie, online gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences (Early edition). Het nevelwoud van Midden-Amerika, Colombia en Ecuador is het soortenrijkste leefgebied van amfibieën ter wereld, en ook het meest bedreigde. Wereldwijd wordt een derde van de amfibieën met uitsterven bedreigd. De helft van de kwetsbare soorten leeft in het onderzochte gebied. Sinds de jaren zeventig gaat het wereldwijd slechter met amfibieën. Vernietiging van leefgebied en een dodelijke schimmelziekte lijken de belangrijkste oorzaken. Bijna 90 procent van alle bekende amfibieënsoorten zijn kikkers en padden; hun situatie is het best gedocumenteerd. Van salamanders en wormsalamanders, de andere twee hoofdgroepen onder de amfibieën, is minder bekend. Amfibieënexpert David Wake deed in de jaren `70 uitgebreide veldstudies naar salamanders in het hoogland van Guatemala. Tussen 2005 en 2007 keerden Wake er terug. Van de zeven salamandersoorten die destijds voorkwamen op de hellingen rond de Volcán Tajamulco bleken er nu vier verdwenen.