Timothy Geithner stelt de financiële markten teleur

Na maanden van ad hoc operaties om banken te redden, hadden de markten gehoopt dat de nieuwe Amerikaanse regering haar belofte gestand zou doen om met een coherent, gedetailleerd plan te komen voor de reparatie van het financiële systeem. Dus toen minister van Financiën Timothy Geithner slechts een rudimentaire blauwdruk overlegde, waarin tal van cruciale vragen onbeantwoord bleven, waren beleggers daar niet blij mee. De koersen uit de S&P 500 kelderden met zo’n 5 procent, die van sommige in problemen verkerende banken met een veelvoud. De teleurstelling nam bovendien kostbaar marktvertrouwen in de nieuwe regering weg.

De schets die het ministerie van Financiën in het hernoemde ‘Financiële Stabiliteitsplan’ ontvouwt, lijkt op zich redelijk genoeg. De regering zal banken die om meer steun vragen onderwerpen aan stresstests en nauwkeuriger toezicht. Zij zal preferente aandelen kopen, die in gewone aandelen kunnen worden omgezet. Zij zal een vehikel in het leven roepen waarin zij samen met particuliere beleggers kan investeren in risicovolle bezittingen van banken. Zij zal de aankoop van bepaalde hypotheekobligaties bevorderen. En zij zal meer hulp bieden aan zwaar onder druk staande huiseigenaren.

Maar het pakket ontbeert cruciale details over de vraag hoe al deze initiatieven zullen werken. In welk opzicht zullen de stresstests beter zijn dan die van de banken zelf, en hoe zullen ze worden gebruikt? Zullen ze bepalen welke banken gered zullen worden en welke niet? Wat zal de prijs zijn van de preferente aandelen? Hoeveel subsidie moet de regering particuliere beleggers aanbieden om ze ertoe te verleiden risicovolle bezittingen aan te kopen? Enzovoorts.

Geithner zegt dat hij over deze vragen overleg voert met Congresleden, toezichthouders en marktparticipanten. Prima. Maar hij had kunnen wachten met de onthulling van zijn plan totdat hij alle antwoorden binnen had. De markten hadden enig uitstel om de details in orde te krijgen waarschijnlijk wel getolereerd.

Dat maakt het falende ‘verwachtingsbeheer’ van de regering des te verbazingwekkender. President Barack Obama heeft afgelopen maandag nog gezegd dat er een gedetailleerd plan aan zat te komen. Het opwekken van hoop, om die vervolgens teleur te stellen, mag in de politiek de normaalste zaak van de wereld zijn, op de markten gaat die vlieger niet op.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Dwight Cass