Tegenvaller van 3,75 mld voor kabinet

Het kabinet kampt met forse kostenoverschrijdingen. Door een sterke groei van de werkloosheidsuitkeringen wordt dit jaar gerekend op 0,75 miljard en volgend jaar op 3 miljard euro aan tegenvallers.

De nieuwe cijfers, die volgens bronnen rond het kabinet de afgelopen dagen bekend zijn geworden, zijn aanzienlijk hoger dan verwacht.

De overschrijdingen zetten de lopende besprekingen over de economische crisis onder grote druk. Volgens de begrotingsregels moet minister Donner (Sociale Zaken, CDA) de extra kosten opvangen met even grote bezuinigingen op de sociale zekerheid. Dit stuit echter op grote weerstand van de PvdA en ook van veel CDA’ers en de vakbonden.

Donner staat voor de afweging onorthodoxe maatregelen te nemen en harde ingrepen te doen in de WW-uitkeringen. Gedacht kan worden aan verkorting van de uitkeringsperiode of verlaging van de uitkering. Kamerlid Jacques Tichelaar (PvdA) zei onlangs dat ingrepen in de WW of in andere regelingen voor de PvdA onbespreekbaar zijn. Donner heeft al eerder aangegeven dat hij met tegenvallers te kampen krijgt, maar bedragen zijn tot nu toe niet genoemd. Vertrouwelijke cijfers van het Centraal Planbureau (CPB) en de Europese Commissie gingen voor 2010 uit van maximaal 2 miljard euro aan kostenoverschrijdingen. Dat gat is nu al opgelopen tot 3 miljard. Komende week komt het CPB met nieuwe prognoses van de economische groei. Voor dit jaar werd een krimp van 0,75 procent voorspeld, maar de Europese Unie kwam in een latere prognose al met een krimp met 2 procent.

Het kabinet zou wel een meevaller hebben bij de zorguitgaven. In het verleden is het vaker voorgekomen dat tegenvallers bij de zorg betaald werden uit meevallers in de sociale zekerheid. Nu zou minister Klink (Volksgezondheid) zijn collega Donner kunnen bijspringen, maar formeel is dat tegen de regels waar het CDA grote waarde aan hecht.

CDA-fractieleider Pieter van Geel herhaalde gisteren nog in deze krant dat de begrotingsregels ook gemaakt zijn voor slechte tijden en daarom gehandhaafd moeten worden.

    • Jeroen Wester