Staalproducent ArcelorMittal heeft zijn zaakjes op orde

ArcelorMittal laat zien wat het waard is. ’s Werelds grootste staalproducent heeft zijn dividend gehalveerd en is agressief aan het bezuinigen. Maar exclusief eenmalige lasten maakt Arcelor nog steeds winst, en het concern ligt keurig op koers om zijn schuldsaneringsdoelstellingen te verwezenlijken. In buitengewoon moeilijke omstandigheden is dat een redelijk indrukwekkende prestatie.

In reactie op de zwakke mondiale vraag heeft Arcelor zijn productie met 45 procent omlaag gebracht – zo’n 10 procentpunten méér dan het beleggers had voorgespiegeld. De pogingen van de staalproducent om zijn voorraden af te slanken en zijn werknemersbestand in te krimpen hebben geresulteerd in een eenmalige last van 4,4 miljard dollar (3,4 miljard euro). Maar als je die wegstreept, houdt Arcelor een operationele inkomstenstroom over van krap 1 miljard dollar. Dat komt neer op 1,5 maal de netto rentelasten.

Arcelor heeft belangrijke stappen gezet in de richting van een versterking van zijn balans. Het concern is al 60 procent op weg naar zijn doel van het omlaag brengen van zijn schuldenlast met 10 miljard dollar, en dat binnen één kwartaal. Meer dan de helft daarvan was het resultaat van eenmalige baten – inclusief 1 miljard dollar uit de verkoop van zijn belang in een Duitse staalfabriek en nog eens 2,5 miljard dollar uit het beëindigen van beschermingsmaatregelen tegen al te grote wisselkoersschommelingen. Maar het concern lijkt er nog steeds in te zullen slagen zijn doel eerder dan beoogd te zullen bereiken.

Arcelor heeft ook zijn drukkendste aflossingsverplichtingen voor zich uit geschoven. Beleggers waren vooral bezorgd over een bedrag van 8 miljard dollar dat Arcelor in 2010 moest terugbetalen. Door speciale afspraken te maken, heeft het concern ervoor weten te zorgen dat er vóór 2012 in geen enkel jaar meer dan 4 miljard dollar aan schulden hoeft te worden afgelost. Die aflossingen moeten kunnen worden gedekt door de kasstroom, die een impuls van 1 miljard dollar heeft gekregen door de beslissing de dividenduitkering te halveren.

Afschrijvingen en dividendkortingen zijn nooit welkom, maar Arcelor verdient lof voor het doortastende optreden. Het zou kunnen helpen dat de controlerende familie Mittal zoveel beroerde jaren in de sector achter de rug heeft. Het doelgericht handelen heeft ervoor gezorgd dat de cijfers over het vierde kwartaal beter waren dan veel analisten hadden gevreesd. Of het concern terecht denkt dat het moeilijkste deel van de conjunctuurcyclus nu achter de rug is, staat nog te bezien. Maar het lijkt in een goede uitgangspositie te verkeren, wat er ook gebeurt.

    • Una Galani