Satellietenbotsing op 780 km hoogte

Voor het eerst in de geschiedenis van de ruimtevaart zijn twee satellieten met elkaar in botsing gekomen. Afgelopen dinsdag sloegen een Amerikaanse communicatiesatelliet en een defecte satelliet van het Russische leger zo hard op elkaar dat ze in honderden stukken uiteenspatten. Het afval vormt nu een klein extra risico voor andere satellieten, waaronder het internationale ruimtestation ISS dat op 435 km hoogte vliegt. Het ISS kan overigens uitwijken voor gevaren op zijn weg.

De botsing had plaats boven Siberië op een hoogte van ongeveer 780 km. In een baan op die hoogte hebben satellieten een snelheid van ongeveer 7,5 km/s ten opzichte van de aarde. Een frontale botsing is niet waarschijnlijk, omdat de meeste satellieten met de aarde meedraaien.

De verwoeste Amerikaanse communicatiesatelliet was van Iridium Satellite LLC in Maryland, dat een vloot van 66 satellieten beheert. De functie van de uitgeschakelde satelliet, die in 1997 door een Russische raket was gelanceerd, zal binnen een maand worden overgenomen door een reservesatelliet die nu al rond de aarde vliegt. De Russische communicatiesatelliet Cosmos 2251 werd gelanceerd in 1993 en was vermoedelijk al jaren defect. De meeste brokstukken zullen in de atmosfeer verbranden.