Rouvoet: Van Geel slaat veel te veel piketpaaltjes

Geen enkele bezuiniging of stimuleringsmaatregel is taboe, benadrukte vicepremier Rouvoet gisteren, bij de presentatie van een sociaal-economisch rapport van het wetenschappelijk instituut van zijn partij. Maar na enig doorvragen liet hij wel doorschemeren wat zijn inzet van de onderhandelingen met de coalitiepartners is: morrelen aan de hypotheekrenteaftrek en de pensioengerechtigde leeftijd, maar niet aan de ‘aanrechtsubsidie’, de belastingkorting voor de niet-werkende partner van een kostwinner.

Twee jaar nadat de drie coalitiepartijen hun regeerakkoord presenteerden in het Catshuis, komen de politieke leiders Balkenende (CDA), Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie) vanmiddag in datzelfde Catshuis bijeen. Samen met de drie fractievoorzitters van de regeringspartijen is er topoverleg over de economische crisis waarbij afspraken uit het regeerakkoord op losse schroeven staan. Dat vraagt om behendig manoeuvreren. En om het creëren van een gunstige uitgangspositie. Zoals Rouvoet deed.

Doet hij daarmee niet zelf wat hij anderen verwijt? Nee, zegt Rouvoet, een inzet van onderhandeling is iets anders dan „eisen vooraf”. Om die reden reageert hij fel op het interview dat CDA-fractieleider Pieter van Geel gisteren aan deze krant gaf. Van Geel bespeurde bij Bos niet alleen een gebrek aan „enthousiasme” voor kortetermijnmaatregelen die de economie zouden kunnen stimuleren, maar deed zelf ook enkele concrete voorstellen. Rouvoet: „Iedereen slaat nu piketpaaltjes, dat is begrijpelijk. Maar Van Geel slaat er zoveel, dat je er niet meer doorheen kunt lopen.”

Afgelopen weekeinde ergerde Rouvoet zich ook al aan premier Balkenende, die via woordvoerders liet weten dat de hypotheekrenteaftrek bij hem veilig blijft. „Vreemd. Ik hoor Balkenende zelf nog zeggen dat we ‘onorthodoxe maatregelen’ nodig hebben.”

Ook GroenLinks-leider Femke Halsema richt zich direct tot Van Geel. In een open brief vraagt ze de CDA-fractievoorzitter om, in het licht van de crisis, de blik te verruimen. Als het CDA de „eigen stokpaardjes” blijft beschermen, schrijft Halsema, koerst het land af op „een vergroting van de publieke armoede”.