nrc.nl/eukaart

De kredietcrisis die vorig jaar vooral de Verenigde Staten financiële klappen bezorgde, heeft nu ook Europa bereikt. De lidstaten van de Europese Unie zien hun staatsschuld, werkloosheid en begrotingstekort steeds meer oplopen. Er is veelal sprake van economische krimp en sommige landen zijn al in een recessie beland.

Online vindt u een interactieve kaart met de economische ontwikkelingen in de Europese Unie. Klik links op de verschillende lidstaten om te zien wat de economische status is van de landen. Aan de rechterkant heeft u de mogelijkheid de jaar- en kwartaalcijfers te bekijken. Hoe hoog is bijvoorbeeld de staatsschuld? Is er sprake van economische krimp?

Tevens kunt u de EU-landen met elkaar vergelijken. Welke landen krijgen de hardste klappen?