Nee-stemmers maken toekomst Fortis ongewis

Door tegen de opsplitsing en ontmanteling van Fortis te stemmen, hopen beleggers een hogere prijs te bedingen. Maar ze nemen een groot risico.

Het bestuur is teruggefloten door boze aandeelhouders. De beleggers hebben zo hun zin gekregen, maar de kans is groot dat zij zich gisteren in eigen voet geschoten blijken te hebben.

De aandeelhouders van de in grote problemen verkerende Fortis Holding stemden gisteren tegen de opsplitsing en ontmanteling van het financiële concern. Zij hopen dat er nu nieuwe onderhandelingen komen over de verkoop van onderdelen, waardoor zij uiteindelijk een betere prijs krijgen. Dat is inderdaad een mogelijkheid, maar de scenario’s die meer rampspoed brengen voor de toch al zo geplaagde Fortis-aandeelhouders zijn talrijker.

Zeker is dat er een acuut geldtekort dreigt voor de Fortis Holding. Dit is het beursgenoteerde Fortis waarin momenteel de internationale en Belgische verzekeringsactiviteiten zitten plus een belang in een portefeuille van risicovolle beleggingen.

De Nederlandse Fortis Bank en de verzekeringstak, die opereert onder merknamen als ASR, Ardanta en De Amersfoortse, werden begin oktober genationaliseerd. De aandeelhouders stemden gisteren ook tegen deze deal, omdat zij vinden dat er te weinig is betaald. Minister Wouter Bos van Financiën heeft meermaals gesteld dat de transactie legitiem is en wil niet opnieuw onderhandelen. Diverse belangenorganisaties hebben hierover inmiddels een procedure aangespannen tegen Den Haag.

Rechtszaken over Fortis zullen nog lang worden gevoerd door met name aandeelhouders die compensatie eisen.

Vervolg Fortis: pagina 13

Commissarissen kunnen wens beleggers moeilijk negeren

Vooralsnog regeert de chaos. Zowel Fortis als de Belgische overheid staat voor belangrijke beslissingen. Want de stemming gisteren in Brussel brengt vooral onzekerheid. Officieel mag de verkoop van 50,1 procent aan de Belgische staat nu niet doorgaan en de overheid mag deze bankenpoot dus ook niet doorverkopen aan de Franse bank BNP Paribas. Maar eigenlijk houdt dit in dat Fortis 4,7 miljard euro moet terugbetalen aan de staat, geld dat ze al heeft ontvangen en dat grotendeels al op is. Bij Fortis Holding zelf wordt ontkend dat het veto van de aandeelhouders de verkoop aan de overheid terugdraait. „Het contract is getekend, de verkoop is uitgevoerd”, zegt een woordvoerder. Al wordt daar niet ontkend dat de situatie een juridisch kluwen is. De waarschuwende woorden van waarnemend president-commissaris Jan-Michiel Hessels over een mogelijk faillissement van de holding klinken door.

Voorlopig is het wachten op de aandeelhoudersvergadering in Utrecht. Daar moeten drie commissarissen die in Brussel werden verkozen, opnieuw een meerderheid van de stemmen krijgen. Pas dan kunnen zij hun mandaat opnemen en heeft de Belgische staat een ‘gesprekspartner’ bij Fortis Holding.

De uitkomst stelt die nieuwe raad van commissarissen voor een groot dilemma. Strikt genomen kan eigenlijk niet ingestemd worden met de wil van de aandeelhouder, want er is geen geld om dit te doen. Maar tegen de uitdrukkelijke stem van de meerderheid van haar eigenaren ingaan lijkt ook geen optie.

De Belgische overheid zal waarschijnlijk wel instemmen met heronderhandelen. Al is de kans klein dat zij cadeaus zal geven aan de aandeelhouders. Fortis is nog altijd een grote werkverschaffer in het land en de overheid wil te allen tijde een run op de bank willen voorkomen.

De houding van BNP Paribas is onduidelijk. De Fransen zeiden vanmorgen in een kort persbericht alleen dat ze blij waren dat veel aandeelhouders wel voor de overeenkomst hadden gestemd. Zonder een ‘nee’-stem van de Chinese verzekeraar Ping An – met 4,81 procent grootaandeelhouder in Fortis – was er een meerderheid geweest. Officieel staat de originele deal van oktober nog tot eind februari overeind, maar BNP Paribas kan zonder boeteclausule weglopen als onderdelen van de transactie niet worden vervuld door Fortis. En dat is precies de situatie die nu is gecreëerd.

De kans dat de Franse bank nu definitief afziet van de transactie is groot. Ook de Franse bank die zo lang vrijwel zonder schade door de financiële crisis leek te komen, zit momenteel in zwaar weer. De bank zei onlangs een verlies te verwachten van 1,4 miljard euro in het vierde kwartaal van 2008. Het uitstappen van de Fransen zou opnieuw een geldprobleem opleveren. De portefeuille van risicovolle beleggingen komt dan voor het grootste deel in handen van Fortis, waarvoor de holding 6,9 miljard euro op tafel moet leggen.

Als laatste zou Fortis ook nog eens haar Belgische verzekeringspoot kunnen kwijtraken. Deze activiteiten, met een waarde van circa 5 tot 6 miljard euro, zijn een onderpand voor de overheid mocht de Fortis Holding niet kunnen voldoen aan de voorwaarden. Het risico voor de belegger bestaat dus dat bank en verzekeringspoot weer bijeen worden gebracht, maar dan wel als genationaliseerd bedrijf.

    • Piet Depuydt
    • Heleen de Graaf