`Minder last van rassenprobleem in VS`

Rotterdam. Sinds de verkiezing van Barack Obama, de eerste zwarte president van de VS, ervaren Amerikanen rassendiscriminatie minder als een maatschappelijk probleem. Dat blijkt uit twee peilingen, één voor en één na de presidentsverkiezingen. Vijf sociaal-psychologen onderzochten de uitwerking van Obama`s verkiezingszege op het gevoel van urgentie dat Amerikanen hebben bij het thema racisme. En ze peilden op hoeveel steun een beleid van positieve discriminatie nu kan rekenen. Hun bevindingen staan binnenkort in de Journal of Experimental Social Psychology. De vijf psychologen vroegen 74 studenten van de University of Washington tien dagen vóór en een week na de verkiezingen naar hun opvattingen over sociale ongelijkheid, wat er nog schort aan gelijke kansen voor blank en zwart en de noodzaak van beleid dat ongelijkheid aanpakt.