Minder kanker bij platvis in Noordzee

Rotterdam, 12 febr. - Het percentage platvissen met leverkanker en huidziektes langs de Nederlandse kust en in de Noordzee is de laatste paar decennia drastisch gedaald. Dit is te danken aan een verbeterde waterkwaliteit en door minder kankerverwekkende stoffen, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK`s), in het bovenste deel van de zeebodem, waar platvissen als bot, tong, schol en schar leven. Dit blijkt uit onderzoek van Dick Vethaak en anderen van kennisinstituut Deltares in Delft dat binnenkort wordt gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Environmental Science & Technology. Midden jaren tachtig had 30 tot 40 procent van de oudere platvissen levertumoren. De laatste jaren ligt dat percentage onder de 2 procent. Inmiddels neemt het PAK-gehalte in het sediment overigens weer wat toe. De onderzoekers verwachten daardoor weer een (lichte) toename van leverkanker bij platvissen.