Meer expats Den Haag

Internationale instellingen in Den Haag zorgen voor 14.000 directe en 14.000 indirecte (bijvoorbeeld in administratie, beveiliging en horeca) banen in de Haagse regio.

Dat blijkt uit een onderzoek van de gemeente. Het aantal banen is met 8 procent gestegen ten opzichte van 2005. De internationale organisaties – in 2008 telde de Haagse regio er 171 – zijn goed voor 4,3 procent van de regionale werkgelegenheid. Voor de stad Den Haag is dat zelfs 6,4 procent. Ruim tweederde van de werknemers van internationale organisaties is buitenlands. De ruim 10.000 expats gaven in 2007 meer dan 632 miljoen euro uit aan goederen en diensten in Nederland. Het totale effect van de internationale organisaties op de Nederlandse economie is bijna twee miljard euro, waarvan de Haagse regio (1,6 miljard) veruit het meest profiteert.

In 2005 was de onvrede onder expats nog groot. Uit een enquête bleek 80 procent van de buitenlandse werknemers weg te willen uit Nederland. Vooral over de gezondheidszorg, de hoge kosten van levensonderhoud, de bureaucratie en de gebrekkige service bestond veel onvrede.