Aftreden van toezichthouder schaadt Brown

De Britse premier Gordon Brown is in verlegenheid gebracht door het plotselinge vertrek van Sir James Crosby, de nummer twee van de toezichthouder op de financiële markten FSA. Crosby, eerder topman van de in moeilijkheden geraakte bank HBOS, zou waarschuwingen in de wind hebben geslagen dat zijn bank een te riskant kredietbeleid voerde en zou een klokkenluider hebben ontslagen.

Crosby gold als een belangrijke adviseur van Brown en werd wel ‘de favoriete bankier van de premier’ genoemd. Bovendien bleek gisteren dat de FSA zelf bedenkingen had over het kredietbeleid van HBOS, al voor Crosby in 2006 bij de toezichthouder kwam werken. Het roept de vraag op waarom Crosby destijds toch werd aangesteld. Brown was in die periode minister van Financiën en nauw betrokken bij benoemingen op hoge posten bij de FSA.

Kort voor Brown gisteren begon aan het wekelijkse vragenuurtje in het Lagerhuis maakte Crosby zijn vertrek bekend. Hij ontkende overigens dat hij de belangrijkste risicoanalist van HBOS, Paul Moore, in 2004 wegens diens waarschuwingen had ontslagen. Daarin leek hij bevestigd te worden door een rapport van accountantsbureau KPMG over de ontslagkwestie, waarop het dagblad The Guardian beslag wist te leggen. Persoonlijke tegenstellingen leken bij Moores ontslag de doorslag te hebben gegeven en zijn ontslag zou niet onrechtmatig zijn geweest.

Minder makkelijk zal Crosby zich echter kunnen onttrekken aan verwijten dat hij voor een belangrijk deel verantwoordelijk is voor de problemen bij HBOS. De bank kon vorig najaar slechts voortbestaan dankzij een snelle, mede door premier Brown gearrangeerde overname door Lloyds TSB. De snelle expansie, waarbij minder eigen vermogen werd aangehouden dan voorheen, was de bank opgebroken.

De oppositie greep de zaak aan om het oordeel van Brown in financieel-economische kwesties, waarop zijn gezag in het land grotendeels berust, in twijfel te trekken.

Pijnlijk voor de premier is dat Glen Moreno, de man die hij heeft belast met het toezicht op de grote staatsbelangen in een aantal banken, eveneens in opspraak is gekomen. Moreno blijkt te hebben gewerkt voor de Liechtenstein Global Trust, die geld beheert van buitenlanders die in eigen land geen belasting willen betalen.