Soedan praat met rebellen Darfur

De Soedanese regering heeft gisteren onderhandelingen geopend met de belangrijkste rebellengroep uit Darfur. Maar de onderhandelingen in Qatar zijn van diverse zijden met scherpe kritiek begroet.

Regeringsvertegenwoordigers onderhandelen met de Beweging voor Rechtvaardigheid en Gelijkheid (JEM), een moslimfundamentalistische groep die vorig jaar nog vanuit Darfur oprukte naar de hoofdstad Khartoum en ternauwernood tot staan werd gebracht. Beide partijen kondigden aan over vertrouwenwekkende maatregelen te willen praten die de weg kunnen bereiden naar alomvattende vredesonderhandelingen.

De onderhandelingen hebben plaats tegen de achtergrond van beraad binnen het Internationaal Strafhof in Den Haag over een arrestatiebevel tegen de Soedanese president Omar Hassan al-Bashir. Hij wordt beschuldigd van genocide in Darfur. Een besluit van de rechters over het desbetreffende verzoek van de hoofdaanklager van het ICC wordt op korte termijn verwacht. Sinds etnisch Afrikaanse rebellen in 2003 in Darfur in opstand kwamen tegen de Arabische autoriteiten zijn naar schatting 200.000 mensen om het leven gekomen en 2,5 miljoen mensen ontheemd geraakt.

In Darfur zijn de rebellen verregaand versplinterd en opereren daarnaast criminelen, tribale groepen en milities. Diverse rebellengroepen lieten gisteren weten dat de besprekingen in Qatar zullen mislukken, omdat zij er niet bij zijn betrokken. Minni Minawi, die zelf in 2006 een akkoord met de regering sloot, noemde de bijeenkomst „een grote ramp”. Een woordvoerder van de JEM meldde de gesprekken te staken als er enig teken is dat Khartoum alleen wil praten om de aandacht af te leiden van het Strafhof. (Reuters, AP)