Opnieuw steun aan banken VS

De regering-Obama wil met 2.000 miljard dollar aan nieuwe steunmaatregelen voor de financiële sector de kredietverlening weer op gang helpen, zodat een diepere economische recessie kan worden voorkomen.

Daartoe zal onder meer een zogenoemde bad bank worden opgericht, waarin overheid en bedrijfsleven samen voor honderden miljarden aan giftige beleggingen zullen stallen.

Dat maakte de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner gisteren bekend. Geithner zei: „Ons plan zal de kredietstroom weer op gang brengen, banken opschonen en versterken, en noodzakelijke hulp bieden aan huiseigenaren en kleine ondernemers. Naast al deze maatregelen zullen we ook nieuwe, hogere eisen opleggen voor transparantie en verantwoordelijkheid.”

Het Financial Stability Plan wordt gefinancierd uit het oorspronkelijke reddingsfonds van 700 miljard dollar dat de regering-Bush nog indiende. Geithner gaf toe dat het eerste deel van die 700 miljard niet altijd goed is besteed. Hij beloofde dat de belastingbetalers in het nieuwe systeem precies kunnen zien wat er met hun geld gebeurt.

Volgens dit plan zullen banken worden onderworpen aan zogenoemde stresstests die de robuustheid van de bankbalans in beeld moeten brengen. Banken krijgen alleen nog overheidshulp onder zeer strikte voorwaarden en voor een zo kort mogelijke termijn.

Daarbij richt de overheid samen met private partijen een publiek-privaat investeringsfonds op, dat giftige beleggingen (veelal gebaseerd op Amerikaanse hypotheken) van commerciële banken opkoopt en onderbrengt in een nieuwe ‘slechte bank’.

Geithner zei in eerste instantie voor 500 miljard dollar aan slechte leningen uit de markt te willen halen, maar sloot niet uit dat dat uiteindelijk het dubbele kon zijn. Ook reserveert het ministerie samen met de Amerikaanse centrale bank 1.000 miljard dollar om leningen aan burgers en bedrijven weer op gang te helpen. Maatregelen om huiseigenaren te helpen met hun hypotheken worden nog uitgewerkt.

Het plan is volgens Geithner een aanvulling op het stimuleringspakket van ruim 800 miljard dollar van president Obama.

Plan Geithner: pagina 15