Mbo krijgt uitstel voor vernieuwing

Mbo-scholen hoeven het competentiegericht onderwijs niet verplicht per 2010 in te voeren. Dat zegt een meerderheid van de Tweede Kamer.

Het parlement reageert daarmee op een Kameronderzoek naar de onderwijsvernieuwing, dat vandaag verscheen. Ongeveer een kwart van de mbo-scholen heeft moeite om de tot nu verplichte invoeringsdatum van 2010 te halen.

Uit het onderzoek blijkt dat het competentiegericht onderwijs, dat leerlingen zelfstandiger en praktijkgerichter laat werken, niet voldoet aan de eisen die de commissie-Dijsselbloem vorig jaar stelde aan onderwijsvernieuwingen. Zo is de modernisering niet wetenschappelijk onderbouwd, is het draagvlak onder docenten en leerlingen „niet eenduidig” en zijn er geen alternatieven overwogen.

De Kamer wil, deze conclusies ten spijt, wel door met het competentiegericht onderwijs. Stoppen zou „uitermate onverstandig” zijn, zegt Kamerlid Jack Biskop (CDA). „Het idee is goed, de uitvoering minder. Maar bedrijven, scholen, leerlingen en docenten staan erachter.” Wel, zegt Staf Depla (PvdA), moeten docenten er beter bij worden betrokken, studenten beter worden begeleid en is er meer aandacht nodig voor kennis.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) heeft een „gebrek aan regie” getoond, zegt Ineke Dezentjé Hamming (VVD). „De zorgen waren al langer bekend, maar ze heeft er te weinig mee gedaan.”

Jasper van Dijk (SP) zegt dat de vernieuwing moet worden stopgezet. Van Dijk wenst een nieuw onderzoek naar de „gewenste inrichting en vernieuwing van het mbo”. Van Tofik Dibi (GroenLinks) moeten de nieuwe exameneisen „terug naar de tekentafel”.

De MBO Raad, koepel van schoolbesturen, vindt dat er „voldoende draagvlak” is onder docenten. „De modernisering van het mbo staat niet ter discussie.”

Actiegroep Beter Onderwijs Nederland noemt de vernieuwing „een bestuurlijke, beleidsmatige en inhoudelijke chaos, waarvan minimaal een aantal jaargangen van leerlingen de dupe worden”.