Kadedeur open na storm en springtij

Kadedeur open na storm en springtij Vlissingen, 11 febr. Medewerkers van het Waterschap Zeeuwse Eilanden openden vanochtend de kadedeur aan de Koopmanshaven in Vlissingen. De deur was gisteren uit voorzorg gesloten, wegens de combinatie van storm en springtij op Walcheren. Tot half vijf gistermiddag gold alarmfase 1, omdat het water hoger stond dan het waarschuwingspeil van 3,3 meter boven NAP. Actieteams in de regio waren paraat, maar de hulptroepen bleken achteraf niet nodig. Foto Maarten Hartman Nederland, Zeeland, Walcheren, 11-2-2009. Waterschap Zeeuwse Eilanden controleert de duinen en dijken op schade na de storm van gisteren. In het centrum van Vlissingen is gisteren 3 uur voor hoog water uit voorzorg de deur gesloten op dse kade van de Koopmanshaven. op de foto openen medewerkers van het Waterschap Zeeuwse Eilanden vanochtend de deur. De opzichters vertrekken vanuit het Districtskantoor Grijpskerke. De opzichter met wie ik mee reed inspecteerde op het strand van Zoutelande tot Vlissingen. Gisteren was het springtij. De normale waterhoogte bij springtij in Vlissingen zou gisteren 2.63m boven NAP zijn. Maar door de storm in combinatie met springtij was de verwachting dat het hoogwater tot 3.58 boven NAP zou komen. Bij een verwachting boven 3.30m boven NAP treedt Alarmfase 1 in. Dat betekent dat het Waterschapspersoneel bechikbaar moet zijn. Uiteindelijk is de hoogwaterstand 3,37 m geworden. De combinatie springtij en storm is gevaarlijk. Bij de watersnoodramp van 1953 was er ook en combinatie van springtij en storm, maar toen hield de storm een aantal dagen aan. Hartman, Maarten