Jongeren CNV: later met pensioen

Utrecht. CNV Jongeren vindt dat de vakcentrale zich moet inzetten voor langer doorwerken en latere pensionering. Dat zegt voorzitter Klaas Pieter Derks van CNV Jongeren. Het CNV vindt verhoging van de AOW-leeftijd nu niet aan de orde en wijst erop dat nu al veel mensen ruim voor hun 65ste stoppen met werken. CNV Jongeren wilde aanvankelijk maandag in het algemeen bestuur van CNV een motie indienen om de pensioenleeftijd stapsgewijs te verhogen van 65 naar 67. De jongeren wilden zo het bestuur dwingen tot een duidelijke uitspraak. Zo ver kwam het niet. Wel zegde het bestuur toe dat gekeken wordt hoe de vakcentrale met de AOW-leeftijd moet omgaan.