China weerspreekt kritiek op schending van mensenrechten

Génève. China heeft gisteren in Génève alle beschuldigingen van mensenrechtenschendingen van de hand gewezen. Zo pareerde de Chinese staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken Liu Jieyi opmerkingen van Australië over Tibet door te verwijzen naar de manier waarop Aboriginals worden behandeld door Australië. De besprekingen deze week in Génève maken deel uit van het zogeheten Universele Periodieke Herzienings-proces (UPR) van de Verenigde Naties, waarbij het de bedoeling is dat alle aangesloten lidstaten eens in de vier jaar worden doorgelicht over de wijze waarop zij omgaan met de mensenrechten. Diverse landen en organisaties als Human Rights Watch en Amnesty China aangeklaagd voor onderdrukking van inheems etnische groepen en politieke tegenstanders. China wijst deze aantijgingen van de hand als ”politieke propaganda bedoeld om de resultaten van China te kleineren”.