Bij dit licht herkent u de verdachte toch ook niet, edelachtbare?

pagina 4 en 5