'Tegenstemmen is roekeloos'

Aandeelhouders stemmen morgen over de redding van Fortis. Een deel van hen heeft al aangegeven tegen te zullen stemmen. Daarmee brengen ze Fortis in gevaar, zegt Jan-Michiel Hessels.

Waarnemend president-commissaris Jan-Michiel Hessels van Fortis Holding (Foto Bloomberg) Jan-Michiel Hessels, vice chairman of Fortis, speaks during an extraordinary shareholders meeting in Brussels, Belgium, on Friday, Dec. 19, 2008. Fortis, the insurer that was once Belgium’s largest financial-services firm, clashed with some investors at a meeting in Brussels by sticking to an agreement to sell the Belgian insurance business to BNP Paribas SA. Photographer: Jock Fistick/Bloomberg News BLOOMBERG NEWS

Waarnemend president-commissaris Jan-Michiel Hessels van Fortis Holding verbergt het niet. Hij zal zich „opgelucht” voelen als zijn avontuur met Fortis achter de rug is.

Morgen stemmen de aandeelhouders in Brussel over de opdeling en verkoop van het financiële concern. De uitslag is erg onzeker, omdat de grootste aandeelhouder van Fortis, de Chinese verzekeraar Ping An, al liet weten tegen te stemmen. Ziet de Nederlandse topman – die afgelopen jaar Fortis-oprichter Maurice Lippens verving – nog de bomen door het bos?

Hessels: „Dit is een moeilijk dossier. Dat besef ik. Maar laat ons het beste maken van een complexe situatie. Ik hoop dat de aandeelhouders zich bij hun keuze beperken tot de echte hoofdlijnen. Kijk naar wat er op de markt is gebeurd de afgelopen dagen. Na het verslag van de gerechtelijke experts, dat leidde tot een aanpassing van de oorspronkelijke deal, is de koers gestegen. Dat bewijst dat de verbeteringen in het aangepaste akkoord nog zo slecht niet waren. En na het nieuws dat Ping An tegen de deal zal stemmen, is het aandeel opnieuw gedaald.”

Door Ping An is het afwijzingsfront nu al goed voor 15 tot 20 procent van de aandeelhouders van Fortis.

„Als u mij midden in de nacht wakker maakt en mijn mening vraagt, dan zeg ik onverbloemd: de grote partijen die nu oproepen om tegen te stemmen, ontnemen de kleine Fortis-beleggers de kans om het beste te maken van wat voor hen een heel ongelukkige investering was. Zij dwingen hen tot een roekeloze sprong in het duister. Stemmen zij voor, dan krijgen de aandeelhouders een bedrijf met een toekomstperspectief, minder risico’s op de portefeuille met giftige kredieten en een veel betere cashpositie. Een ‘nee’ leidt tot een juridische chaos. Dit zal het bedrijf verlammen en creëert een liquiditeitstekort binnen de holding.”

Als de deal wordt afgekeurd, komt Fortis Bank België toch voor 100 procent in handen van de Belgische staat?

„De Belgische staat zal in dat geval niet veel concessies meer doen. De experts hebben geoordeeld dat de transactieprijs redelijk was en er spelen hogere belangen mee: de kredietwaardigheid van de Belgische overheid staat op het spel.”

Als BNP Paribas het akkoord opzegt, zijn er toch ook geen contractuele verplichtingen meer voor Fortis?

„In het contract met BNP Paribas is een drop death clausule opgenomen. Als er voor 28 februari niet wordt voldaan aan het akkoord, dan kan de Franse bank zonder enig boetebeding weglopen. Maar aan de zijde van de Fortis Holding blijven wel bepaalde verplichtingen bestaan tegenover de Belgische staat. Zo heeft Fortis de verplichting om het afzonderlijke vehikel met giftige kredieten te financieren voor een bedrag van 6,86 miljard euro.”

U denkt dat de Fortis Holding nog geld kan halen bij de Nederlandse overheid?

„Een deel van de financiering die van Fortis Bank België naar Fortis Bank Nederland liep, is omgezet in verhandelbare financiële instrumenten. De kwaliteit van de debiteur – het Nederlandse Fortis – is echter verbeterd, omdat die nu volledig in handen is van de Nederlandse staat. We denken hier circa 600 miljoen meerwaarde uit te halen. Daarnaast loopt er ook een obligatielening van Fortis Holding aan Fortis Bank Nederland en die lening is om te zetten in 3 miljard aandelen van Fortis Bank Nederland, voor het einde van 2010. Ook daar hangt een prijskaartje aan dat tot meerwaarde kan leiden.”

De Ondernemingskamer besliste gisteren dat de Nederlandse aandeelhouders alleen in Brussel over de verkoop van Fortis kunnen stemmen, niet twee dagen later in Utrecht. Vindt u dat terecht?

„De Belgische rechter heeft een erg legalistische interpretatie gevolgd. De rechter in Nederland leek me veel pragmatischer.”

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Fortis In het artikel Tegenstemmen is roekeloos (dinsdag 10 februari, pagina 12) wordt gemeld dat de lening die Fortis Holding bij Fortis Bank Nederland heeft uitstaan, is om te zetten in 3 miljard aandelen Fortis Holding. Dit moet zijn: in gewone aandelen Fortis Bank Nederland voor een nominaal bedrag van 2 miljard euro.

    • Piet Depuydt