'Stemmen op afstand kan sterk verbeteren'

Gaan de stemverhoudingen op aandeelhoudersvergaderingen binnenkort ingrijpend veranderen? Die kans is reëel als beleggers, overheden en bedrijven samen werken aan het opheffen van een aantal barrières waardoor veel stemgerechtigde aandeelhouders nu nog wegblijven.

Die conclusie trekt onderzoekster Annegien Blokpoel van het bedrijf Perspexo in een vandaag verschenen rapport over het zogenoemde stemmen op afstand. Aandeelhouders kunnen nu, onder bepaalde voorwaarden, hun stem laten gelden op een aandeelhoudersvergadering, zonder daarbij aanwezig te zijn. Van die mogelijkheid wordt echter betrekkelijk weinig gebruik gemaakt omdat het systeem enorm ingewikkeld is. Zo hanteren verschillende bedrijven verschillende termijnen (record-dates) waarop de aandelen aangemeld en in bezit moeten zijn.

Blokpoel concludeert dat de opkomst (inclusief stemmen op afstand) op een vergadering met 40 procent kan toenemen als die regels versimpeld worden. Zo kan de zogenoemde blocking-country-status die het bureau Riskmetrics Nederland nu nog heeft opgelegd verdwijnen. Ook zouden institutionele beleggers vaker naar aandeelhoudersvergaderingen toe moeten gaan. Ten slotte zouden kleine beleggers makkelijker toegang moeten krijgen tot de vergaderingen.

Blokpoel stelt verder dat de internationale perceptie van aandeelhoudersvergaderingen slechter is dan de huidige praktijk.