Senaat akkoord met 'Irak', kritiek oppositie

De Eerste Kamer zal instemmen met de instelling van de commissie-Davids, die de Nederlandse politieke steun naar de oorlog in Irak in 2003 zal onderzoeken.

Maar de voltallige oppositie vindt dat nadere vragen uit de senaat over de kwestie-Irak snel beantwoord moeten worden en niet pas als de commissie-Davids over negen maanden verslag uitbrengt.

Diverse senaatsfracties stelden vorig jaar tientallen vragen over ‘Irak’. Die werden volgens een meerderheid veel te laat en dermate onbevredigend beantwoord, dat er nu een tweede serie vragen volgt. De oppositie wil daar snel antwoord op.

De coalitiepartijen (CDA, PvdA en ChristenUnie) accepteren het uitstel, omdat ze zorgvuldigheid verkiezen boven haast. Maar de oppositie meent dat de instelling van de commissie het kabinet niet ontslaat van de grondwettelijke plicht vragen uit het parlement binnen een redelijke termijn te beantwoorden: „De Eerste Kamer heeft geen relatie met een commissie. Wel met het het kabinet, waar wij heldere antwoorden van eisen, binnen de als redelijk geldende termijn van enkele weken”, aldus Tof Thissen, fractievoorzitter voor GroenLinks, die de commissie-Davids een „staatsrechtelijk monstrum” noemt.

Tiny Kox (SP) beweert in navolging van staatsrechtgeleerde Jan Vis dat de oppositie, die in de senaat slechts twee zetels tekortkomt voor een meerderheid, „zowel het geschreven als ongeschreven staatsrecht” aan haar kant weet. Jan Vis is zelf oud-senator voor D66.

Vanmiddag komt de kwestie aan de orde in het ‘college van senioren’, de vergadering van fractievoorzitters in de senaat.

Vorige week stemde de Tweede Kamer in met de instelling van de commissie-Davids, oud-president van de Hoge Raad. Ook in de Tweede Kamer had een groot deel van de oppositie moeite met het feit dat het parlement gedurende negen maanden buitenspel wordt gezet omdat er gewacht moet worden op de conclusies van de commissie. Davids zal nu naar verwachting snel zijn commissie en staf samenstellen.

Eerdere berichtgeving: nrc.nl/irak