Pot verwijt ketel

Altijd goed om de media kritisch tegen het licht te houden. De voorbeelden die Tom Naegels (nrc.next, 3 februari) in zijn analyse van de verslaggeving over de tragische gebeurtenissen in het Belgische Dendermonde schetst, zijn pijnlijk. De oorzaak is volgens Naegels dat ”men (de media) een vereenvoudigd, foutief verhaal, ineengeknutseld op basis van een klein aantal aanwijzingen creëert”. Zo ook bij de kindermoordenaar in Dendermonde.

Hoe Naegels dat weet? Ik citeer: ”Ik denk dat men oprecht geloofd heeft dat men correcte informatie aan het verspreiden was. Ik denk dat men oprecht dacht dat men met de juiste bron sprak.” Pardon? Denken? Heeft Naegels de betrokken journalisten niet gebeld? Nee, hij baseert zich op de ”ineengeknutselde, vereenvoudigde feiten” van het door hem bekritiseerde journaille, trekt conclusies en waarschuwt de media. De pot verwijt de ketel.

    • Hugo Logtenberg Ouderkerk aan de Amstel