Onderwijsraad: lestijd moet langer

Rotterdam, 10 febr. - Leerlingen moeten langer naar school, op alle niveaus. Het concept van `uitgebreid onderwijs` zou ”leidraad van toekomstig onderwijsbeleid” moeten worden. Dat bepleit de Onderwijsraad in zijn advies Stand van educatief Nederland 2009, dat vandaag is gepubliceerd. Volgens de raad, het belangrijkste onderwijsadviesorgaan van de regering, is uitbreiding van de lestijd nodig ”om zo alle talenten beter te kunnen benutten”. Daarbij denkt de raad onder meer aan een `voorschool` voor driejarigen, verlengde schooldagen, naschoolse activiteiten, weekend- en zomerscholen en huiswerkbegeleiding.