nrc.nl/expertdiscussie : spreiden

Het verplicht spreiden van kansarme jongeren, die door problemen de boeken links laten liggen, kan schooluitval tegengaan. Zo luidt een van de adviezen van de WRR. Maar is slepen met leerlingen wel goed?