Nieuwe lijsttrekker gaat voor duurzaam en veilig

Judith Sargentini (34), fractievoorzitter van GroenLinks in de gemeenteraad van Amsterdam, gaat de lijst van haar partij trekken bij de verkiezingen voor het Europees Parlement, begin juni. De afgelopen weken konden de leden van GroenLinks kiezen uit vijf kandidaten. Ongeveer achtduizend partijleden brachten hun stem uit. Ruim 52 procent van de partijleden koos voor Sargentini, die senator Tineke Strik (45,4 procent) achter zich liet. Haar verkiezingscampagne zal zich wat Sargentini betreft richten op drie punten: Europese migratie, klimaat en economische crisis. Zij steunt de Europese ‘blue card’, om de komst van goed opgeleide migranten en hun gezinnen naar Europa mogelijk te maken. Ze wil ook dat fabrikanten milieuvriendelijke auto’s ontwikkelen en produceren in plaats van „milieuvervuilers”.

Waarom wil een jonge politica zo graag naar Brussel?

„Brussel is niet helemaal nieuw voor me. Ik heb me er jaren als lobbyist ingezet voor eerlijke handel, maatschappelijk verantwoord ondernemen en mensenrechten. Brussel is erg belangrijk als het gaat om besluiten over de opwarming van de aarde, in hoeverre wij onze verantwoordelijkheden nemen ten opzichte van de rest van de wereld.”

GroenLinks zegt een groene partij te zijn maar kiest een niet zo groene lijstrekker. Ook de huidige twee Europarlementariërs van GroenLinks zijn geen zwaargewichten op het gebied van milieu en klimaat.

„Milieubewustzijn en sociale betrokkenheid zijn bij GroenLinksers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Kathalijne Buitenweg (GroenLinks-Europarlementariër met milieu in haar portefeuille, red.) heeft het milieudossier zeer goed behandeld. Bovendien zijn wij in het EP onderdeel van de groene fractie waar milieudeskundigheid in voldoende mate aanwezig is. Voor groene inbreng in het parlement moet je echt bij ons zijn.”

Stijgt sinds de energiecrisis ook de belangstelling voor kernenergie?

„We blijven tegen kernenergie. Die is niet duurzaam. Ik kan me niet voorstellen dat er één Nederlander, één Europeaan bereid is kernafval onder zijn bed te bewaren.”

Uw huisafval bewaart u wel onder uw bed?

„Ik zeg dat kernenergie niet veilig is. We moeten investeren in wind- en zonne-energie. Er is in West-Europa nog niets misgegaan met kernenergie, niet omdat het veilig is, maar omdat er niets is misgegaan. En je zit altijd nog met het afval.”

    • Ahmet Olgun