Nederlandse banken steeds strenger bij bedrijfskrediet

Alle grote Nederlandse banken hebben in het vierde kwartaal van vorig jaar hun voorwaarden voor de kredieten aan alle categorieën bedrijven verscherpt.

De meeste banken verwachten dit strengere beleid dit kwartaal voort te zetten en zij verwachten over bijna de hele linie een terugval van de vraag vanuit grote en kleine ondernemingen naar kredieten.

Dat blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank op haar website heeft gezet. Sinds de invoering van deze statistiek in 2003 hebben de banken niet zo massaal de teugels aangetrokken en zijn zij niet zo negatief geweest over de vraag naar bedrijfskredieten.

De uitkomsten betekenen een nieuwe impuls voor de klachten uit het bedrijfsleven en de Tweede Kamer dat de banken ondanks verschillende reddingsacties en overheidsgaranties de kredietverlening afknijpen en daarmee de economische teruggang versterken. Het bankwezen op zijn beurt ziet de tanende bedrijvigheid als een signaal dat bedrijven minder krediet nodig hebben, terwijl de risico's van wanbetaling voor de banken juist oplopen. De cijfers over het kredietbeleid versterken het beeld van twee weken geleden toen De Nederlandsche Bank een daling van de uitstaande kredieten aan bedrijven in december rapporteerde. Een daling is in die maand is niet ongebruikelijk.

De Nederlandsche Bank peilt voor deze statistiek elk kwartaal zes grote Nederlandse banken over hun kredietbeleid tegenover grote ondernemingen en het midden- en kleinbedrijf en over de verwachte vraag van deze bedrijven naar kredieten. Vrijwel alle ondervraagde banken verwachten dat de kredietvraag vanuit het bedrijfsleven in het huidige kwartaal zal dalen. Bij langlopende kredieten en bij leningen aan middelgrote en kleine bedrijven verwachten zelfs alle banken een afname.

Ook bij het verstrekken van woninghypotheken aan huishoudens zijn banken vorig kwartaal en dit kwartaal strenger geworden. Ook hier verwacht vrijwel elke bevraagde bank een verdere daling van de vraag naar woninghypotheken.

    • Menno Tamminga