Meer openheid bij selectie EU-personeel

BRUSSEL. Het Europees bureau voor personeelsselectie EPSO gaat zorgen voor meer openheid in de procedure voor het werven van EU-ambtenaren. Dat gebeurt op aandringen van de Europese Ombudsman P. Nikiforos Diamandouros. Die had aan de bel getrokken na klachten van een groot aantal sollicitanten over geheimhouding van de beoordelings- en selectiecriteria. EPSO zal de aanbevelingen van de ombudsman geleidelijk overnemen, zodat ze in 2010 volledig zijn ingevoerd. Jaarlijks solliciteren duizenden mensen uit de lidstaten naar een baan als EU-ambtenaar.