Kroonprins blogt vanuit gletsjerspleet

Het belangrijkste dat er te melden valt over het weblog dat prins Willem-Alexander de afgelopen dagen bijhield in Antarctica is het feit dat hij dat deed. Het reisverslag van het bezoek van „Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje en Prinses Máxima der Nederlanden” aan Antarctica bevat enkele aardige survivalweetjes: „Vandaag afgedaald in een gletsjerspleet. Uitgerust met klimijzers onder de schoenen voor goede houvast in het ijs en alle benodigdheden om te dalen en weer omhoog te klimmen, lieten wij ons door een gat in de gletsjer naar beneden zakken.”

De prins geeft informatie over wetenschappelijk onderzoek naar de ichtyosaurus en de variabiliteit van de aanwezige ecosystemen. Ook is hij aangenaam verrast dat 60 procent van de onderzoekers op het Britse Bonner-laboratorium vrouw is, „dus het imago van mannen met baarden en ijspegels is hier ver van de werkelijkheid.”

Het weblog is in vlekkeloos, zij het wat formeel Nederlands geschreven. Na vier afleveringen stopt het met foto’s van de prins en anderen verluchtigde blog alweer. Als het onze toekomstige koning onder barre omstandigheden als deze lukt („wat door de beperkt beschikbare bandbreedte waar alle data en spraak verloopt echt een crime is gebleken”) om ons te vertellen hoe hij zijn dagen doorbrengt, dan zouden we dat ook graag uit Den Haag en Mozambique willen lezen.

Ook stijf en eigenlijk nog saaier is het proza van de nieuwe opiniesite De dagelijkse standaard, waarin onder leiding van Joshua Livestro enkele vooraanstaande conservatieve smaakmakers (VVD-Kamerlid Arend Jan Boekestijn, ex-hoofdredacteur van HP/De Tijd Henk Steenhuis, arabist Hans Jansen, columnisten Bart Jan Spruyt en Derk Jan Eppink) zich hebben verenigd. Illustraties ontbreken geheel en de links verwijzen voornamelijk naar De Telegraaf, Elsevier en The Wall Street Journal.

De meeste opinies zijn nogal voorspelbaar, zodat de opwinding moet komen van minipolemieken tussen de scribenten onderling. Dirk Jan van Baar roept op tot „Handen af van de AOW", hetgeen Livestro probeert terug te brengen tot een generatiestrijd.

Verder vindt Hans Labohm er een platform voor zijn opvatting dat de aarde in het geheel niet opwarmt, wat ze daar in Antarctica ook over mogen denken. De Friese blogger Michael van der Galien constateert met genoegen van dag tot dag een kentering in de Amerikaanse publieke opinie ten nadele van president Obama.

Voor echt spetterend rechts leesvoer moet je niet bij www.dagelijksestandaard.nl of www.pluspost.nl zijn. Vooralsnog is geen van beide ook maar in de verte partij voor het verbale en visuele vuurwerk van www.geenstijl.nl.

    • Hans Beerekamp