Dijsselbloem: mbo neemt risico

Bij de invoering van het competentiegericht onderwijs op het mbo worden „te grote risico’s” genomen. Dit zegt Tweede Kamerlid Jeroen Dijsselbloem (PvdA) tegen nrc.next.

Het competentiegericht onderwijs laat leerlingen zelfstandiger en praktijkgerichter werken. Het is nodig, zo vindt een meerderheid in de Tweede Kamer, om leerlingen beter op de arbeidsmarkt voor te bereiden. Ook scholen, mbo-studenten en bedrijfsleven zijn voorstander van het nieuwe onderwijs dat mogelijk al vanaf 2010 verplicht wordt op het mbo.

Maar de invoering is nog lang niet op orde, zo zegt Dijsselbloem. Zo is het nog onduidelijk of scholen straks voldoende geld hebben om leerlingen goed les te kunnen geven en om docenten ervoor om te scholen. Ook is niet bekend of leerlingen voldoende leren van het nieuwe onderwijs, en of het geschikt is voor alle leerlingen, voor alle vakken, en op elk mbo-niveau. „Voordat deze vragen afdoende zijn beantwoord, kun je je afvragen of het verantwoord is het competentiegericht onderwijs op alle mbo-instellingen op dezelfde datum en voor alle leerlingen in te voeren.” Hij vindt dat scholen uitstel moeten krijgen als ze dat nodig hebben.

Dijsselbloem was voorzitter van een parlementaire commissie die deze week precies een jaar geleden zeer kritisch rapporteerde over grootschalige vernieuwingen zoals de basisvorming en de Tweede Fase in het vmbo, havo en vwo. De commissie stelde criteria op waaraan toekomstige vernieuwingen moeten voldoen. Een grote meerderheid in de Kamer steunde haar. „Aan deze criteria voldoet de invoering van het competentiegericht onderwijs niet”, zo zegt Dijsselbloem nu. Toch kan het ook niet meer worden teruggedraaid, vindt hij, omdat de helft van de bijna 500.000 leerlingen al op een nieuwe opleiding zit. „Terugdraaien kost evenveel tijd en moeite als stopzetten en je wilt het onderwijs ook niet helemaal over de kling jagen”.

Morgen komt de Kamer met de resultaten van een eigen parlementair onderzoek naar de invoering van het competentiegericht onderwijs.

    • Japke-d. Bouma