Defensie: voor JSF geen woningafbraak

DEN HAAG. Staatssecretaris Jack de Vries (Defensie) gaat er niet van uit dat er woningen moeten worden gesloopt voor het gevechtsvliegtuig Joint Strike Fighter (JSF). Hij is ook niet van plan om de vliegbasis Leeuwarden te sluiten of te verplaatsen. Dat staat in antwoorden op vragen die De Vries gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De JSF zou veel meer lawaai maken dan de huidige F-16. Als de JSF komt, moeten zeker 75 huizen in de omgeving van de luchtbasis gesloopt worden, zeiden burgemeesters van omringende gemeenten onlangs. Het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium doet onderzoek naar het geluidsniveau. Defensie zegt binnen de wettelijke geluidsnormen te blijven.