Correcties & aanvullingen

Gide

Anders dan te lezen was in de bespreking van The Shameful Peace van Frederic Spotts (Collaboreren zonder scrupules, Boeken, pagina 3) verscheen het kritische boek van André Gide over de Sovjet-Unie (Retour de l’URSS) in 1936.

Hollandse waar

In het hoofdredactionele commentaar Protectionisme alom (4 februari, pagina 7) wordt ten onrechte gesteld dat de leuze ‘Koop Hollandse waar, dan helpen we elkaar’ werd gebezigd tijdens de wederopbouw. De slagzin luidt ‘Koopt Nederlandsche waar, dan helpen wij elkaar’, en dateert uit de jaren dertig. De Vereniging Nederlands Fabrikaat dacht zo de crisis te kunnen bestrijden.