CBS: huishoudens minder gul voor goede doelen

DEN HAAG. Het gemiddeld bedrag dat een huishouden aan goede doelen geeft, daalt sinds 2007. In dat jaar werd 308 euro gegeven, aanzienlijk minder dan in 1992 toen nog 357 euro werd uitgetrokken. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekendgemaakt. In de afgelopen vijftien jaar varieerde het bedrag dat huishoudens jaarlijks uitgeven aan goede doelen aanzienlijk. Begin jaren negentig daalde het bedrag, om vervolgens een aantal jaren op ongeveer hetzelfde niveau te blijven. Pas in 2004 trokken de uitgaven weer duidelijk aan, maar in 2007 daalden ze dus weer. Huishoudens gaven gemiddeld minder aan collectes: in 1992 nog 204 euro en in 2007 nog naar 149 euro. Contributies aan maatschappelijke organisaties bleven daarentegen vrijwel gelijk: 153 euro in 1992 tegen 159 euro in 2007. De uitgaven voor goede doelen maakten in 2007 ongeveer 1 procent uit van de totale bestedingen van een huishouden.