Klimaat

Betalen voor de Amazone

Demonstrant voor het behoud van de regenwouden tijdens het sociaal forum in Brazilië (Foto AFP)

Demonstrant voor het behoud van de regenwouden tijdens het sociaal forum in Brazilië (Foto AFP)Demonstrant voor het behoud van de regenwouden tijdens het sociaal forum in Brazilië (Foto AFP)

Brazilië herhaalt het op iedere klimaattop. Het land wil betaald worden voor het behouden van het Amazone-gebied. Nu kan Brazilië de kostbare grond eigenlijk maar op één manier te gelde maken: door het hout te verkopen en de vrijkomende grond open te stellen voor sojateelt, voor de palmolieteelt (voor die ‘milieuvriendelijke’ biobrandstoffen) en voor winning van olie en andere delfstoffen.

De gevolgen van deze activiteiten zijn desastreus voor het gebied. De wereld zou er zeer bij zijn gebaat als het regenwoud onaangeroerd bleef. Omdat er een immense hoeveelheid koolstof ligt opgeslagen. Dat wil zeggen, dat er door de bossen kooldioxide wordt gebonden en onttrokken aan de atmosfeer. Daarvoor zullen we dus moeten betalen.

De vraag is alleen hoeveel. Wat is de opslagcapaciteit voor broeikasgassen van het Amazone-gebied eigenlijk waard? Kan die prijs worden vastgesteld? Kan worden berekend hoeveel er op korte termijn wordt verdiend met rigoureuze houtkap en hoeveel op lange termijn door dat niet te doen? En, misschien wel de belangrijkste vraag, valt er voor de lokale bevolking op een andere manier geld te verdienen aan de opbrengsten van het bos?

Uit het WNF-rapport (klik voor vergroting)Uit het WNF-rapport (klik voor vergroting)

In het zojuist verschenen rapport Keeping the Amazon Forests standing maakt de Nederlandse afdeling van het Wereld Natuurfonds een inventarisatie van deze problemen.  Het WNF wijst erop dat Nederland met zijn bio-industrie een bijzondere verantwoordelijkheid heeft. Nederland importeert jaarlijks de sojateelt van 25, 3 miljoen hectare landbouwgrond in het Braziliaanse Amazone-gebied.

Paul Luttikhuis
Blogger

Paul Luttikhuis

Buitenlandredacteur Paul Luttikhuis volgt op dit blog nieuws over klimaatverandering. Hij schrijft over sociale en economische gevolgen, over manieren waarop landen zich daarop voorbereiden, over nieuwe wetenschappelijke inzichten en over de onderhandelingen na ‘Parijs’. Regelmatig zullen gastauteurs hun licht laten schijnen op deze thema’s.

    • Paul Luttikhuis