Stimuleer de economie door te investeren in infrastructuur

Het stimuleringspakket van de Amerikaanse president Barack Obama lijkt de Senaat deze week te kunnen passeren. Maar bij al het wetgevende gesteggel is één belangrijk punt over het hoofd gezien, ook al wordt het ondersteund door topadviseur Larry Summers: voorzieningen ter stimulering van grootschalige investeringen in de infrastructuur. Die zouden nog aan het uiteindelijke wetsontwerp mogen worden toegevoegd, voordat Obama het ondertekent.

Er zou wel eens 180 miljard dollar aan kapitaal voor infrastructuurprojecten beschikbaar kunnen zijn, aldus een recent rapport. Maar zelfs als dat overdreven is, zouden alle mogelijke manieren om de lasten voor de belastingbetalers te beperken moeten worden onderzocht.

Summers heeft in januari tegen Congresleden gezegd dat Obama de rol van private investeerders in het stimuleringspakket zo groot mogelijk wil maken. De nieuwe president steunt ook een nationale infrastructuurbank, die zou kunnen helpen investeringen uit de particuliere sector te financieren.

Zelfs als die 180 miljard dollar op conservatieve wijze zou worden aangevuld met kredieten, kan het bedrag een hele hoop infrastructuurprojecten bekostigen. Uiteraard zouden die oneconomisch kunnen blijken als het bruto binnenlands product afneemt, waardoor het moeilijker zal worden projecten als tolsnelwegen renderend te maken.

Maar er zijn nog steeds manieren om de bron van de private investeringen aan het stromen te krijgen. De overheid kan bijvoorbeeld gesubsidieerde leningen, verzekeringen of co-investeringen aanbieden. Dat zou wel eens goedkoper kunnen blijken dan rechtstreeks belastinggeld in projecten pompen.

Er zijn ook politieke zorgen over de betrokkenheid van de private sector bij essentiële openbare werken. Maar de concessies kunnen zodanig worden vormgegeven, dat ze deze zorgen overwinnen, door bijvoorbeeld het feitelijke eigendom van de infrastructuur bij de overheid te laten. In ieder geval is het de moeite waard bij het ontwerpen van een stimuleringspakket, dat het overheidstekort alleen nog maar meer zal laten oplopen, ruimte te laten voor enige private financiering.

Priti Patnaik

    • Priti Patnaik