`Kabinet haalt klimaatdoelen niet`

Den Haag, 9 febr. - Als het op deze voet verder gaat, haalt het kabinet in 2020 maar de helft van de klimaatdoelstellingen. Natuur en Milieu concludeerde vandaag dat er sprake is van een `klimaatgat`. Volgens de milieuorganisatie zijn veel meer inspanningen nodig, vooral op het gebied van verkeer, landbouw en energiebesparing in bestaande gebouwen. Het kabinet wil dat in 2020 de uitstoot van broeikasgassen 30 procent is afgenomen, er 20 procent duurzame energie wordt gebruikt en er jaarlijks 2 procent energiebesparing wordt gerealiseerd.