Geithner hoeft alleen maar het kunstje van Buffett af te kijken

De nieuwe minister van Financiën Tim Geithner moet maar eens een weekendje doorbrengen in Nebraska. Het Congressional Oversight Panel (COP), dat toezicht houdt op de reddingsoperatie voor de Amerikaanse banksector, denkt dat de voormalige minister van Financiën Hank Paulson niet hard genoeg heeft onderhandeld toen hij de banken van nieuw kapitaal voorzag. De in Nebraska gevestigde superbelegger Warren Buffett en anderen hebben het volgens de waakhond beter gedaan. Geithner doet er goed aan deze boodschap te onthouden.

Buffett kocht in september voor 5 miljard dollar preferente aandelen Goldman Sachs, die een dividend uitkeren van 10 procent. Hij verkreeg ook warrants (een soort opties) op nog eens 5 miljard dollar aan gewone aandelen. Hoewel de toezichthouders van het COP ervan uitgaan dat het dividendrendement iets lager was dan het toenmalige marktpercentage, leverde de marktwaarde van de warrants van bijna 2 miljard dollar Buffett op de dag dat hij de overeenkomst sloot toch een potentiële winst van zo’n 10 procent op.

De Amerikaanse regering eiste daarentegen aanvankelijk een rendement van slechts 5 procent op haar soortgelijke preferente aandelen en verkreeg veel minder warrants in verhouding tot de omvang van haar belegging dan Buffett. Als gevolg daarvan kwam het COP tot de slotsom dat de belegging van 10 miljard dollar van de belastingbetaler in Goldman slechts een marktwaarde van 7,5 miljard dollar vertegenwoordigde, waardoor de firma in feite een subsidie van 25 procent, ofwel 2,5 miljard dollar, ontving.

Het COP merkte tevens op dat het ministerie van Paulson de banken soortgelijke voorwaarden gunde bij de kredietverstrekking uit het noodfonds, ondanks de afwijkende omstandigheden. De effectieve subsidie bij de eerste kredietronde bedroeg maar liefst ruwweg 40 procent voor Morgan Stanley en Citigroup, tegen slechts 5 tot 7 procent voor US Bancorp en Wells Fargo.

Als we ervan uitgaan dat Geithner geld uit het noodfonds zal blijven gebruiken om de banken te herkapitaliseren, kunnen er een paar lessen worden getrokken. In de eerste plaats moet Geithner transparanter zijn dan Paulson, met name over de redenen voor en de waarde van eventuele subsidies. En in de tweede plaats moet hij hardere financiële voorwaarden opleggen en strenger toezicht uitoefenen op het gedrag van de banken.

Hij zal de kasstroom van de banken wellicht niet onder druk willen zetten met rendementen die bijvoorbeeld net zo hoog zijn als de 12 procent bij de Britse reddingsoperatie. Maar hij zou er wel op kunnen staan dat de regering veel meer warrants krijgt. De waarde daarvan wordt pas tastbaar als de beurskoersen van de banken stijgen. Banken worden dus pas met extra kosten geconfronteerd als hun vooruitzichten beter worden. Dat klinkt redelijk. Als de dure reddingsoperaties slagen, is het minste dat de belastingbetalers verdienen een vergelijkbaar rendement als dat van Buffett.

Richard Beales

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen:www.breakingviews.com

    • Richard Beales