Zwakke rassen 2

De reactie van collega Ultee op een stuk van Paul Schnabel bevat enkele misverstanden. Ultee verwijst naar de Darwinbiografie van Desmond & Moore (niet Morris) om te bewijzen dat Darwins theorie van meet af aan sociaal-darwinistische ideeën bevat. Dat is niet het geval. Desmond & Moore maken duidelijk dat Darwin door economische en demografische is beïnvloed, zoals Ultee aanhaalt, maar evenzeer door pakweg duivenmelkers en orchideeënkwekers en door zeer uiteenlopende auteurs, van de filosoof David Hume over zijn grootvader Erasmus Darwin tot de geoloog Charles Lyell. De waarde van de biografie van Desmond & Moore ligt net hierin dat ze gedetailleerd aantoont hoe subtiel en integer Darwin was bij de studie van zijn bronnen en de ontwikkeling van zijn theorieën. Die theorieën willen op de eerste plaats een antwoord bieden op strikt wetenschappelijke vragen, zoals hoe adaptaties ontstaan, wat de historische verwantschap is tussen soorten, waarom organismen soortspecifiek gedrag vertonen, waarom soorten uitsterven, hoe nieuwe ontstaan, hoe ze zich over de aarde verspreiden, enzovoort. Met sociaal-darwinisme heeft dat allemaal niets te maken.

    • Universiteit Gent
    • Prof. Dr. Johan Braeckman